• 121/9 Nguyễn Bình, Khu phố 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • vi
 • en
Hotline: 0986559860

0986559860
Tư Vấn Miễn Phí

Đa dạng môn học

Lý thuyết vật lý lớp 9

 • Thứ Năm , Ngày 31/12/2020
 • Dưới đây là Tổng quan về lý thuyết lớp 9 được Home Trainer tổng hợp chi tiết cụ thể, mời các bạn học sinh tham khảo.

   

  Lý thuyết vật lý lớp 9

  CHƯƠNG 1: Điện học (gồm 20 bài)

  CHƯƠNG 2: Điện tử (gồm 19 bài)

  CHƯƠNG 3: Quang học (gồm 19 bài)

  CHƯƠNG 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (gồm 4 bài)

  Tổng hợp công thức vật lý 9

  Chương 1: Điện học

  – Định luật Ôm:

  Công thức: I = U / R

  Trong đó: 

  I: Cường độ dòng điện (A)

  U: Hiệu điện thế (V)

  R: Điện trở (Ω)

  Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3 A

  Công thức và lý thuyết vật lý lớp 9

  – Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:

    + Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ: I = I1 + I2 +…+ In

    + Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2 =…= Un

  – Công thức tính điện trở thuần của dây dẫn R = ρ.l/s

  Trong đó:

  l – Chiều dài dây (m)

  S: Tiết diện của dây (m²)

  ρ: Điện trở suất (Ωm)

  R: Điện trở (Ω)

  – Công suất điện:

  Công thức: P = U.I

  Trong đó:

  P – Công suất (W)

  U – Hiệu điện thế (V)

  I – Cường độ dòng điện (A)

  Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức: P = I²R hoặc P = U² / R hoặc tính công suất bằng P = A / t

  – Công của dòng điện:

  Công thức: A = P.t = U.I.t

  Trong đó:

  A – Công của lực điện (J)

  P – Công suất điện (W)

  t – Thời gian (s)

  U – Hiệu điện thế (V)

  I – Cường độ dòng điện (A)

  – Hiệu suất sử dụng điện:

  Công thức: H = A1 / A × 100%

  Trong đó:

  A1 – Năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng.

  A – Điện năng tiêu thụ.

  – Định luật Jun – Lenxơ:

  Công thức: Q = I².R.t

  Trong đó:

  Q – Nhiệt lượng tỏa ra (J)

  I – Cường độ dòng điện (A)

  R – Điện trở ( Ω )

  t – Thời gian (s)

    + Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức: Q = 0,24I².R.t

  Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

  – Công thức tính nhiệt lượng: Q = m.C.Δt

  Trong đó:

  m – Khối lượng (kg)

  C – Nhiệt dung riêng (J/kg.K)

  Δt – Độ chênh lệch nhiệt độ

  Chương 2: Điện từ

  – Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn:

  Công thức: Php = P².R / U²

  Trong đó:

  P – Công suất (W)

  U – Hiệu điện thế (V)

  R – Điện trở (Ω)

  Chương 3: Quang học

  – Công thức của thấu kính hội tụ:

  Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh: h/h’= d/d’

  Quan hệ giữa d, d’ và f: 1/f= 1/d+ 1/d’

  Trong đó:

  d – Khoảng cách từ vật đến thấu kính

  d’ – Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

  f – Tiêu cự của thấu kính

  h – Chiều cao của vật

  h’ – Chiều cao của ảnh

  – Công thức của thấu kính phân kỳ:

  Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh: h/h’= d/d’

  Quan hệ giữa d, d’ và f: 1/f= 1/d – 1/d’

  Trong đó:

  d – Khoảng cách từ vật đến thấu kính

  d’ – Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

  f – Tiêu cự của thấu kính

  h – Chiều cao của vật

  h’- Chiều cao của ảnh

  – Sự tạo ảnh trên phim:

  Công thức: h/h’= d/d’

  Trong đó:

  d – Khoảng cách từ vật đến vật kính

  d’ – Khoảng cách từ phim đến vật kính.

  h – Chiều cao của vật.

  h’ – Chiều cao của ảnh trên phim.

   
  Bài Viết Liên Quan
  TOP